For at du kan indgå aftale med Siimian IVS skal du være mindst 18 år og indforstået med nedenstående Handelsbetingelser.

Moms

Alle priser du finder på hjemmesiden er inkl. moms.

Ordrebekræftelse

Så snart vi har modtaget din anmodning, får du en ordrebekræftelse via en mail fra os. Her vil en konsulent hos Siimian anmode om et møde inden for 14 dage, hvor der aftales hvilke services og opgaver, du ønsker at vi skal varetage. Ordrebekræftelsen er ikke en bindene kontrakt og både Siimian og du kan fortryde og annullere ordren.

Kontrakt og betaling

I samarbejde med dig arrangerer en konsulent hos Siimian det indledende møde. På dette møde vil en kontrakt for samarbejdet blive gennemgået. I tilfælde af uenighed før kontraktens underskrivelse kan både Siimian og kunden annullere handlen, og i så fald vil der ikke blive opkrævet betaling.

Du kan betale med Dankort, Visa/Dankort eller de anviste kort i betalingsystemet. Når du betaler med betalings- eller kreditkort skal du indtaste dit kortnummer, udløbsdato og den trecifrede kontrolkode, som står bag på kortet. Disse data bliver ikke opbevaret hos Siimian , de bliver straks krypteret og sendt direkte til PBS (Pengeinstitutternes Betalingsservice) via en sikker SSL-server (Secure Sockets Layer). Det er derfor meget sikkert at bruge betalingskort på internettet.

Siimian vil hæve det aftalte beløb fra din konto ved aftalens endelige godkendelse, når begge parter har underskrevet kontrakten.

Personlige oplysninger

Siimian opbevarer kun de kontaktoplysninger, der er nødvendige for at ekspedere din ordre. Der bliver ikke videregivet persondata til tredjepart.

Fortrydelsesret

14 dages fortrydelsesret frafalder ved underskrift af kontrakt.

Faktura

Din faktura bliver sendt pr. mail for at spare papir. Fakturaen vil indeholde en oversigt over de services, der er købt hos Siimian.

Forpligtelser

Siimian forpligter sig til de services, der er blevet aftalt ved et planlagt møde, når der foreligger en kontrakt underskrevet af begge parter.

Forsendelse

Siimian er en servicevirksomhed og sælger ikke fysiske varer. Derfor er forsendelse ikke en del af vores webshop.

Opsigelse
I tilfælde af et ønske om opsigelse kan dette gøres ved den udløbende periode for den valgte service. Det vil sige, at hvis du har valgt et månedligt abonnement, så kan du opsige ved den indeværende måneds udløb.
I dette tilfælde vil Siimian IVS stille dine data til rådighed fx webside, filer, database mm. i 14 dage medmindre andet er aftalt. Herefter sletter Siimian IVS disse data.

Udvidede handelsbetingelser – Kontraktligt samarbejde

Denne udvidede handelsbetingelse beskriver, hvad kunden har af rettigheder samt hvad Siimian IVS forpligter sig til i forbindelse med salg af de forskellige pakker hos Siimian IVS. Handelsbetingelserne accepteres af kunden, hvis kunden fortsat ønsker samarbejde med Siimian IVS efter første møde og er bindene for begge parter ved betaling for ydelsen.

Denne ydelse er specificeret til valget af CV Pakken, Web Pakken, Shop Pakken, eller Social pakken.
Betaling forgår via enten bankoverførsel eller betalingssystemet på Siimian IVS.com.

Depositum: Enten forudbetales hele beløbet eller også aftales et depositum på 50% af købssummen.

Handelsbetingelser kan forefindes her: https://Siimian IVS.com/handelsbetingelser/

Projektramme og tidshorisont

På det indledende møde udarbejdes en arbejdsseddel der beskriver hvad Siimian IVS og kunden forventer af hinanden denne arbejdsseddel er basis for etablering af tidsramme til udvikling af websiden samt hvilke data kunden skal fremskaffe og hvad Siimian IVS skal konstruere. I særlige tilfælde kan det forekomme at Siimian IVS og kunden vælger at lave verbale aftaler, og disse er gældende på lige fod med arbejdssedlen. I denne fase er websiden kategoriseret som under udvikling.

Binding

Hos Siimian IVS er websiden gratis såfremt man accepterer at binde sig til 12 måneders abonnement. Abonnementet dækker at Siimian IVS sørger for vedligehold, opdatering og ændringer på websiden i 12 måneder fra første betaling.

Generelt forpligter Siimian IVS sig til

At vedligeholde websiden mindst 1 gang månedligt med opdateringer af system og tilhørende plugins / extensions.

At opretholde en acceptabel oppetid på websiden.

At sikre websiden til vores bedste evne og inden for en rimelig sikkerhedsvurdering.

Specifikt for CV Pakken

I CV pakken opdaterer Siimian IVS ikke websiden månedligt men årligt.

Maksgrænse for hvor lang tid Siimian IVS bruger

Vi kan nå rigtigt meget på kort tid, fordi vi arbejder i systemerne hver dag, dog kan vi vælge at afvise eller foreslå en udskydning af opgaver, fordi de simpelthen er for tidskrævende.
Hos Siimian IVS afsætter vi 15 minutter pr. måned som er inkluderet i abonnementet.

 

Specifikt for Web Pakken

En webside inkluderer i udgangspunktet 6 almindelige sider, herunder Forside, nyhedsside, om os side, produkt/serviceside, specifikt for din virksomhed side og kontakt siden.

Flere sider kan laves efter aftale med Siimian IVS. Afhængigt af omfanget af de yderligere sider, kan der tillægges et beløb svarende til arbejdsbyrden.

Eksempel på hvad er inkluderet i Siimian IVSs abonnement

Websiden bliver opdateret til nyeste plugins hver eneste måned. Kunden sender en mail til Siimian IVS eller ringer til os og beder os ændre noget på en side, og Siimian IVS indsætter indholdet / ændrer teksten på siden og klarmelder til kunden.

 Maksgrænse for hvor lang tid Siimian IVS bruger

Vi kan nå rigtigt meget på kort tid, fordi vi arbejder i systemerne hver dag, dog kan vi vælge at afvise eller foreslå en udskydning af opgaver, fordi de simpelthen er for tidskrævende.
Hos Siimian IVS afsætter vi 2 timer pr. måned, som er inkluderet i abonnementet. Vi kan derfor bruge 2 timer hver måned på at opdatere hjemmesiden med nyt indhold og optimering efter dine ønsker. Hvis du ikke selv giver os opgaver, bruger vi de 2 timer på at optimere websiden ud fra vores faglige vurdering. Dit abonnement vil derfor altid blive brugt fornuftigt til at holde din webside opdateret. Hvis du har brug for yderligere hjælp end de 2 timer, kan vi sammen aftale en pris på dette, eller vi kan foreslå et abonnement som bedre passer til dine behov.

 

Se beskrivelse på: https://Siimian IVS.com/produkt/web-pakken/

 

Specifikt for Shop Pakken

Eksempel på hvad er inkluderet i Siimian IVSs abonnement.

Websiden bliver opdateret til nyeste plugins hver eneste måned. Kunden sender en mail til Siimian IVS eller ringer til os og beder os ændre noget på en side. Siimian IVS indsætter indhold / ændrer teksten på siden og klarmelder til kunden. Siimian IVS giver en introduktion til brug af webshoppen, så kunden selv kan oprette/redigere produkter og foretage almindelige opdateringer.

 

Maksgrænse for hvor lang tid Siimian IVS bruger

Vi kan nå rigtigt meget på kort tid, fordi vi arbejder i systemerne hver dag. Dog kan vi vælge at afvise eller foreslå en udskydning af opgaver, fordi de simpelthen er for tidskrævende.
Hos Siimian IVS afsætter vi 3 timer pr. måned, som er inkluderet i abonnementet. Vi kan derfor bruge 3 timer hver måned på at opdatere hjemmesiden med nyt indhold og optimering efter dine ønsker eller på at vejlede dig i brugen af webshoppen. Hvis du ikke selv giver os opgaver, bruger vi de 3 timer på at optimere websiden ud fra vores faglige vurdering. Dit abonnement vil derfor altid blive brugt fornuftigt til at holde din webside opdateret. Hvis du har brug for yderligere hjælp end de 3 timer, kan vi sammen aftale en pris på dette, eller vi kan foreslå et abonnement som bedre passer til dine behov.

 

Specifikt for Social+ Web Pakken

Eksempel på hvad er inkluderet i Siimian IVSs abonnement

Websiden bliver opdateret til nyeste plugins hver eneste måned. Kunden sender en mail til Siimian IVS eller ringer til os og beder os ændre noget på en side. Siimian IVS indsætter indhold / ændrer teksten på siden og klarmelder til kunden. Vi bidrager med værktøjer og hjælp til opslag på flere sociale medier, samt god sparring så du kan udvikle god content, som skaber værdi for både din virksomhed og dine kunder.

Maksgrænse for hvor lang tid Siimian IVS bruger

Vi kan nå rigtigt meget på kort tid, fordi vi arbejder i systemerne hver dag, dog kan vi vælge at afvise eller foreslå en udskydning af opgaver, fordi de simpelthen er for tidskrævende.
Hos Siimian IVS afsætter vi 4 timer pr. måned, som er inkluderet i abonnementet Vi kan derfor bruge 2 timer hver måned på at opdatere hjemmesiden med nyt indhold og optimering efter dine ønsker. Hvis du ikke selv giver os opgaver, bruger vi de 2 timer på at optimere websiden og 2 timer på at optimere dine sociale medier ud fra vores faglige vurdering. Dit abonnement vil derfor altid blive brugt fornuftigt til at holde din webside opdateret samt ekstra hjælp til de sociale medier. Hvis du har brug for yderligere hjælp end de 4 timer, kan vi sammen aftale en pris på dette, eller vi kan foreslå et abonnement som bedre passer til dine behov.

Hvornår skal indhold og materiale være overleveret til Siimian IVS

For at kunne gennemføre og udvikle siden hurtigt, skal vi have materiale og billeder i hænde hurtigst muligt efter aftale, da en forsinkelse her vil forsinke hele processen. Siimian IVS foreslår som standard at materialet (billeder, tekst mv.) udarbejdes af kunden og sendes til Siimian IVS inden for 14 til 21 dage. Hvis kunden ønsker websiden færdig på kortere tid, må materialet naturligvis overleveres tidligere. Har du en eksisterende side kan vi overflytte hele sidens indhold.

Siimian IVS har mulighed for at fremskaffe nogle typer af visuelt materiale som billeder, videoer mm. til websiden i samarbejde med vores partnere. Tal med en af vores konsulenter for at høre mere.

Yderligere ydelser:

Når kunden har haft webpakken i 24 sammenhængende måneder, har kunden mulighed for at få reedesignet sin webside, såfremt det ønskes.

Hvad er ikke omfattet af Pakken

Inden for de 24 måneder er strukturelle ændringer ikke inkluderet i pakken, dog kan kunden anvende sit re-design af websiden til at foretage strukturelle ændringer tidligere end efter 2 år, hvis dette aftales med Siimian IVS.

Opsigelse
Kunden kan opsige under følgende betingelser:

Det månedlige abonnement kan opsiges med 1 måneds varsel plus den løbende måned. Hvis abonnementet er betalt årligt vil abonnementet kunne annulleres fra betalingsintervallets udløb. Hvis kunden ønsker at annullere og ophæve samarbejdet tidligere, er dette muligt, dog forpligter Siimian IVS sig ikke til at refundere det betalte beløb.
Siimian IVS kan opsige under følgende betingelser:

Siimian IVS kan i udgangspunktet opsige med 3 måneders varsel, dog vil Siimian IVS i tilfælde af opsigelse forpligte sig til at stille data fra database og data fra filsystemet til rådighed for kunden.

Hvis websiden udnyttes til ulovlig aktivitet kan Siimian IVS vælge at lukke siden uden varsel med øjeblikkelig virkning.

Uenighed

Såfremt der opstår uenighed om disse aftaler er begge parter ansvarlige for at finde en rimelig løsning. Såfremt der ikke kan nås til enighed må projektet afsluttet og annulleres. Siimian IVS kræver betaling for de udgifter som Siimian IVS har påhvilet sig i forbindelse med projektet og erstatning for tabt arbejdstid. Et halvt udviklet projekt vil altså resultere i, at kunden får refunderet 50% af websidens samlede pris.

Yderligere forhold

Yderligere forhold kan gøre sig gældende ved enten mundtlig eller skriftlig aftale og fremgår af arbejdssedlen, e-mail korrespondancer etc.

Henvendelser ved akut support kan foregå på tlf. 22291001 (udenfor telefontid) gebyr på løber pr. påbegyndt kvarter 200 kr. ex. moms.

Vi håber på et godt og solidt samarbejde.

Med venlig hilsen

Ian Rix Kristensen                      Simon Kröger Kronmose

Managing partner                      Managing partner

Siimian IVS Solutions IVS         Siimian IVS Solutions IVS

Senest opdateret: 20/07/17